Koopprojecten

Londerzeel: Kruishoeve

luchtfoto-soubron-fotografie-website

Ligging: Londerzeel, Sint-Jozef een gemeente in Vlaams-Brabant op de grens met provincie Antwerpen.
Grondeigenaar: Haviland
In samenwerking met: gemeentebestuur, studiebureau Stabo en Providentia
Infrastructuur: subsidie Vlaamse Gemeenschap
Stedenbouwkundig plan: Tom Lagast en architect Luc Buelens

Voorstelling
92 koopwoningenTentoonstellingsperiode: oktober 2001-februari 2002

Lees meer...

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-