Antwerpen

Ligging
Willebroek maakt deel uit van het Vaartland en wordt gedomineerd door water, en niet in het minst door de Vaart zelf. Gegraven in de zestiende eeuw liet deze vaart, het huidige Zeekanaal, Willebroek op korte tijd openbloeien van miniscule nederzetting tot florerende gemeente. Woonwijk Gorrebroek is gelegen tussen de A12 en het Zeekanaal.

Grondeigenaar
Gemeente Willebroek

Ontwerper
Architectenbureau Buelens

Aannemer
Haida Homes, Londerzeel

Voorstelling


 

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-