Vlaams-Brabant

Ligging
Op de site niet ver van de kerk van Kumtich op de hoek van de Spoorwegstraat en de Tassinstraat stond voorheen een oude boerderij.  Het terrein was niet evident in te vullen wegens de spitse vorm en het hoogteverschil.

Grondeigenaar
Vlabo-Invest nv

Ontwerper
Architecturale Interventies F&M Ponette, Kapellen

Aannemer
Jansen Algemene Bouwwerken, Meeuwen Gruitrode

Voorstelling
De woningen zijn als één geheel ontworpen, maximaal rekening houdend met elkaars nabijheid en de wederzijdse privacy.  De 8 woningen en 2 appartementen te paard gaan zuinig om met de schaarse en dure bouwgrond en besteden grote aandacht aan een goede en kwalitatieve interne organisatie.  

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-