Limburg

Ligging
De Heilig Hart wijk is gelegen binnen de Hasselstse ring aan de Alverbergstraat.

Grondeigenaar
Stad Hasselt

Ontwerpers
Van Dooren
Ubachs
Architecturale Interventies F&M Ponette

Aannemers
Moeskops' Bouwbedrijf
Horemans
Jansen Alg. Bouwwerken

Voorstelling
Op vraag van de Stad Hasselt werd een woonwijk gerealiseerd van 20 appartementen en 20 ecologisch verantwoorde woningen.

Architect Van Dooren en Moeskops' Bouwbedrijf realiseerden een gebouw van 20 wooneenheden die allen rond een centraal terras zijn gesitueerd.  

Architect Ubachs bouwde in samen werking met Horemans Houtskeletbouw 13 ecologische eengezinswoningen.  Natuurlijke materialen, passieve en actieve zonne-energiewinning, groendaken en vernuftige benutting van de binnenruimte maken van deze houtskeletwoningen een manier van duurzaam en spaarzaam bouwen en wonen.

7 ééngezinswoningen ontworpen door Architecturale Interventies F&M Ponette werden gebouwd door Jansen Algemene Bouwwerken.  Deze woningen met hun zeer karakteristiek volume hebben een hoge voorgevel waarin een levendig spel van ramen en balkonnetjes een mooie pleinwand vormen.

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-