Koopprojecten

luchtfoto-soubron-fotografie-website

Ligging: Londerzeel, Sint-Jozef een gemeente in Vlaams-Brabant op de grens met provincie Antwerpen.
Grondeigenaar: Haviland
In samenwerking met: gemeentebestuur, studiebureau Stabo en Providentia
Infrastructuur: subsidie Vlaamse Gemeenschap
Stedenbouwkundig plan: Tom Lagast en architect Luc Buelens

Voorstelling
92 koopwoningenTentoonstellingsperiode: oktober 2001-februari 2002

img 6548website

Villabouw F. Bostoen nv - AADU architect Luc Van de Steene
Op K1 zuid langs de zuidflank van de Korenbloemweg staan negen koppelwoningen, allen door carports met elkaar verbonden tot een geconcentreerd geheel. Iedere woning bestaat uit een bakstenen volume met de leefruimte beneden in relatie tot tuin en straat en boven de slaapvertrekken onder een lessenaarsdak; in een smaller en lichter volume uit profielglas en cederhout zijn de diensten ondergebracht: trap, toilet, keuken, berging en badkamer. De grondplannen zijn klassiek van indeling; de goed gesitueerde tuinbergingen verhogen de privacy. De sobere gevelopbouw wordt verlevendigd door de afwisseling van materialen en het ritme van de daken. Een vrolijke rij woningen, zodanig samengevoegd dat het toch geen rijwoningen zijn.

 

 

 img 6540websitemetaal


Bouwbedrijf De Smedt - nv 
Projectburo Geeroms, architect Frans Geeroms
K1 noord
Aannemer en architect presenteren vier woningen die gekarakteriseerd worden door de begrippen: zuinig, compact, moduleerbaar, variabel en recycleerbaar. Het gaat om metaalskeletbouw, gemonteerd op funderingsvoeten, opgevuld met cellenbeton. De voorgevel bestaat uit een paneel, ingevuld met vensterramen en volle panelen; de achtergevel met glaspartijen geeft aan het geheel een bijzonder accent. Omwille van het metaalskelet is de woning flexibel in te delen. Gelijkvloers: carport en nutsruimten, eerste verdieping: wonen, tweede verdieping: slapen. Achteraan de woning wordt de trap in een serre ondergebracht zodat de verdiepingen integraal bruikbaar zijn en de achtergevel dienst doet als passieve zonne-energiebron en klimaatregeling. Dit is een licht en luchtig huis, industrieel gedacht en uitgevoerd, maar niettemin stemmig en sfeervol.

 

img 6546websitedouche

Danilith-Delmulle nv - architectenbureau Frank Delmulle
Op K2 zuid worden naar een ontwerp van architect Frank Delmulle zes vrijstaande woningen gebouwd die door hun inplanting als een samenhangend geheel overkomen. Het gebied tussen de woningen, waar de voordeuren zijn gesitueerd, is gemeenschappelijk eigendom, terwijl iedere woning aan de andere zijde over een ruime goed georiënteerde privé-tuin beschikt, toegankelijk via grote ramen. Aan de straatzijde wordt een strook verhard met kasseien en worden zes carports voorzien onder een luifel van geprofileerd kunststofplaat; deze dragen er eveneens toe bij de zes woningen als een geheel te ervaren. De woningen hebben een netto oppervlakte van ongeveer 108 m2, het gelijkvloers bevat de inkom, berging, eet- en zithoek; op de verdieping zijn telkens drie slaapkamers en een badkamer voorzien.Wat de woningen een speciaal karakter verleent is een bovenbouw in reglit met de trap die naar een ruim dakterras leidt. Langs het gemeenschappelijk gebied zijn de gevels tamelijk gesloten zodat de privacy gegarandeerd is. De woningen bieden een goede ruimtelijke kwaliteit en bewoonbaarheid en vragen weinig onderhoud, wat op termijn kosten bespaart.

 

img 6543websitekoch

Hugo Koch - De Wandeler nv
K2 noord
Architect Koch en aannemer De Wandeler bieden met hun metaalskeletwoningen weerom een goede oplossing voor het dure bouwen van een woning: woningen van 100 m2 voor een kostprijs van rond de drie miljoen Bef. (BTW inbegrepen, zonder bouwgrond). De indeling binnenin is geheel vrij, zowel vertikaal als horizontaal. Een goede thermische isolatie en een eenvoudig verwarmingssysteem verlagen ook de kosten van bewoning en onderhoud. De voorzijde (noordzijde) is tamelijk gesloten. De achterzijde (zuidzijde) heeft grote ramen uitgevend op tuin en terras. De overkragende tondaken dragen bij tot een aantrekkelijk uitzicht. Voor de velen die bouwen en wonen te duur vinden in vergelijking met andere behoeften, ligt hier de oplossing: een goed ogende en een goed georganiseerde industriële woning met veel kwaliteiten voor een lage prijs.

 

img 6535websitehout

Vanhout nv/Batech Villa's - Hans Barbier
Bij de inplanting van de zes woningen op zone K3 is maximaal rekening gehouden met de oriëntatie: zowel woningen als tuinen genieten van een goede bezonning het hele jaar door. Deze woningen worden opgetrokken in houtskeletbouw. De gevels die naar het openbaar domein gericht zijn of op de perceelsgrenzen staan zijn in baksteen, de tuingevels in hout. De voorgestelde grondplannen zijn van een heldere eenvoud. De percelen zijn 200 à 300 m2 groot en worden optimaal benut. De slanke balkvormige woningen staan met één lange, meestal blinde zijde, op of bijna op de noordelijke perceelsgrenzen. De andere lange zijde van de woningen, voorzien van veel glas, geven uit op de tuinen. De tuin wordt betrokken bij de leefruimte: een tuin om in te wonen. 

 

k4groot

Maes bvba - BOB 361
Op K4 worden zeven patiowoningen gebouwd. Deze woningen worden deels rug aan rug en zij aan zij gekoppeld en krijgen licht en uitzicht, zowel oost- als westwaarts, via de patio's en de voor- en achterliggende tuinen. Deze vernuftige inplanting zorgt ook, ondanks de geconcentreerde bebouwing, voor maximale privacy. De glazen gevelwanden betrekken de patio's en tuinen bij het wonen en zorgen voor extra lichtinval. Op de verdieping zijn er drie slaapkamers en een ruime berging. Nachthal en badkamer worden beide door koepels verlicht zodat ook hier helderheid heerst. Alles samen is dit een merkwaardig voorbeeld van architectuur binnen het bereik van de sociale woningbouw.

 

k5groot

T.Palm-Elbo nv - Atelier 4 
K5
Aannemer en architecten bieden elf mooie, ruime woningen. De woningen worden achteraan op de ondiepe percelen geplaatst zodat er een kleine, op het zuiden georiënteerde tuin voor de woningen ligt. Het comfortabel wonen krijgt op een goed doordachte wijze voorrang. Op het gelijkvloers bevinden zich de carport, de inkom, de wc en de berging met wasplaats. De eerste verdieping wordt volledig ingenomen door de zithoek, eethoek en keuken, met licht en uitzicht langs de voor- en achtergevel. De ruimte is visueel onderbroken door een vide met de trap die licht trekt via een dakraam. Drie slaapkamers en de badkamer liggen op de tweede verdieping.

k6groot

Haida Homes nv - Architentenbureau Buelens 
K6
Aannemer en architect bouwen achtmaal de verbeterde uitgave van de patiowoning die elders reeds haar sporen heeft verdiend. De living over de gehele breedte blijft een boeiend gegeven met glazen wand naar de achterliggende tuin (oost) en groot raam naar de voorliggende patio (west). Via de patio krijgt ook de keuken daglicht en uitzicht, aansluitend op de living en toch ook apart. De afwisseling van ramen en muurvlakken, de verspringende volumes, de verschillende gevelmaterialen, de platte en hellende dakpartijen zijn goed in de hand gehouden zodat het ontwerp, een beetje complex, toch als een helder en boeiend geheel overkomt. Dit project heeft niets meer te maken met de stereotiepe sociale woning, maar biedt voor dezelfde prijs een hedendaagse woonkwaliteit. 

 

londerzeel5websiteplein

Van Poppel nv - Ponette 
K7
Dit project begrenst de zuidflank van het centrale Kruishofplein met twee maal vier originele woningen helemaal ontworpen voor deze bevoorrechte plaats in de wijk. Lichtname en uitzicht, door en vanuit alle ruimten maken de bewoning aangenaam. Dit wordt bereikt doordat de drielagige woningen slechts over de halve diepte zijn opgetrokken zodat ook de ruimte op de verdieping aan twee kanten licht binnenhaalt en uitzicht biedt. De 7,5 meter brede leefruimte staat als het ware los van de woning, door een glaswand zuidwaarts uitgevend op de tuin en vooraan op een patio. De slanke voorbouw, deels ook nog van de bodem opgelicht door de carports, maken deze woningen tot een opvallend elegante constructie in het groene hart van de wijk. 

 

img 6551websitek8

Van Poppel nv - Van Broeck & Meuwissen
K8
Het team van aannemer en architecten bouwt tien in grootte verschillende woningen (van één tot drie slaapkamers), telkens volgens hetzelfde stramien: een hoofdgebouw in grootte variërend en een doorschijnend tussengebouw. In het hoofdgebouw zijn de garage, de berging, de inkomhal, de living, de keuken en de slaapkamers over drie lagen ondergebracht. In de tussenbouw bevinden zich de dienst-verlenende ruimten, de trappen en uitbreidingsmogelijkhedn van de living en de slaapkamers. De woonruimte is op de eerste verdieping gesitueerd en geeft oostwaarts uit op een zacht hellende tuin; een bomenrij zorgt voor privacy. De grootte van de woning evolueert mee met de grootte van de percelen, zodat het geheel uniek is bepaald door de plaats waar het is ingeplant. De gesloten voorgevel, afgewisseld met de doorschijnende tussenpartij, telkens herhaald, geeft deze rij woningen een opmerkelijk sterk karakter. 

k9groot

Belim Bouwteam nv - Nero
K9
Twee maal vier sobere woningen worden gebouwd op K9, gekarakteriseerd door een originele combinatie van materialen: de woning is omhuld met ceder, de verdieping overkraagt de voorgevel van het gelijkvloers die uit reglit en glas bestaat. Het samenspel van materialen, volumes en raampartijen maken de twee blokjes tot een lichtvoetig geheel. Het grondplan, hoewel klassiek van strekking, heeft ook een verrassing in petto. Door de dakkoepel valt in de nachthal overvloedig zenitaal licht, door de matglazen vloer van de nachthal dringt dit licht door tot in het midden van de woonruimte. Deze eenvoudige ingrepen hebben een hoog kwalitatief effect. 

 

k10k11groot

A4 Promoting nv - Pyramid-Formanova
K10-11 
Langs Hooiveld worden tien opvallende woningen gebouwd. De woningengroep heeft een heldere en rationele opbouw en maakt optimaal gebruik van de beschikbare ruimte binnen de bouwzone. De percelen zijn grotendeels ommuurd. De woningen zweven als het ware boven de tuinmuren.
Het wonen speelt zich af op de verdiepingen: de eerste verdieping is leefruimte en keuken, op de tweede verdieping zijn drie slaapkamers en een badkamer ondergebracht. Het wonen op de verdieping geeft licht en zicht noord-west vooraan, zuid-oost achteraan. De inkomdeur en de poort voor de auto, die droog geparkeerd kan worden onder de woning, bevinden zich in de voortuinmuur. Binnenkomen doet men via de patio en de glazen inkomhal onder de woning. De combinatie van ommuurde tuin, glazen inkomvolume en zwevend woongedeelte betrekken de voortuin en de overdekte terrassen volledig bij het wonen. 
De tuinmuren verlagen naar achteren toe waar ze uiteindelijk helemaal in de tuin verdwijnen. Het voetgangers- en fietswegeltje tussen K10 en K11 wordt overbouwd, zodat hier twee grotere woningen in de rij van tien gebouwd zullen worden. De elegante lichtheid van het geheel geeft dit project een uitgesproken karakter.

 

 

 Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-