Vlaams-Brabant

Ligging
De projectzone is gelegen in het centrum van het dorp Elewijt deelgemeente van de gemeente Zemst en bestaat uit twee verschillende percelen. Beide projecten bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid van de kerk en worden door een voetweg, achteraan de respectievelijke terreinen, met elkaar verbonden.

Het project Vekestraat is gelegen op het terrein van de voormalige school.

Grondeigenaar
Gemeente Zemst

Ontwerper
Architectenburo Jef Van Oevelen, Ekeren

Aannemer
Alcobo bvba, Borgerhout

Voorstelling
Het project heeft een sterk stedenbouwkundig karakter.  Het hele terrein wordt benut door de woningen te situeren in de diepte langs een nieuw autovrij straatje uitgevend op een gezellig pleintje. De toegang gaat onder het poortgebouw aan de Vekestraat en een uitgang via het pleintje met een wandelweg naar de pastorijtuin die tot openbaar park wordt gepromoveerd.
Onder de nieuwe straat, de eengezinswoningen en het pleintje bevindt zich een ondergrondse garage voor 24 wagens en evenveel afsluitbare bergingen. In de gebouwen op de achtergrond van het pleintje en ook in het voorgebouw langs de Vekestraat zijn appartementen van verschillende grootte ondergebracht. De grondplans van de woningen zijn goed bestudeerd zodat bewoning met veel gevoel voor ruimte mogelijk wordt. Het contact met de tuin in de grondgebonden woningen is verzekerd door grote glaswanden, de appartementen hebben een uniek uitzicht op de kerktoren, het park en de vele bomen die er gelukkig nog aanwezig zijn.

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-