In Wedstrijd

Wedstrijd: Sint-Truiden, hoek Schurhoven-Nieuwpoort

sttruiden schurhoven website foto


Einddatum inzendingen: dinsdag 31 augustus 2021

Projectzone

Een hoekperceel in het centrum van Sint-Truiden in een gezellige woonbuurt met tal van winkels, gevormd door een driehoekig beboomd pleintje aan Schurhoven en de straat Nieuwpoort. Op het perceel bevinden zich twee panden door de stad Sint-Truiden erkend als lokaal waardevol erfgoed: de kapelanie  (Schurhoven 2) en de pastorie (Schurhoven 4). De pastorie is tevens opgenomen in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed.

Doelstelling grondeigenaar Kerkbestuur van Sint-Jacobus

Het kerkbestuur werkt samen met Vlabo om voor een gemengde bevolkingsgroep (deels senioren) een kleinschalig, kwalitatief en betaalbaar woonproject van koopwoningen/-appartementen te realiseren (deels renovatie, deels nieuwbouw). 

Het kerkbestuur wenst voor de inbreng van haar gronden geen contante vergoeding te ontvangen maar wel goederen in natura (zie bouwprogramma kapelanie).

Het kerkbestuur ambieert een vernieuwend en duurzaam woningbouwproject dat zich optimaal integreert in de wijk.

Bouwprogramma

  • een kleinschalig woningbouwproject van koopwoningen en/of -appartementen, deels geschikt voor senioren
  • dit woningbouwproject zal deels bestaan uit renovatie van de waardevolle panden (Schurhoven 2 en 4) en deels uit nieuwbouw 
  • het kerkbestuur wenst in de kapelanie (Schurhoven 2) minimum 200mbouwoppervlakte verdeeld over minimum twee woonentiteiten te realiseren; deze woonentiteiten zijn bestemd voor verhuur door het kerkbestuur; één woonentiteit zal tevens dienst doen als maatschappelijke zetel voor het kerkbestuur; de woonentiteiten beschikken bij voorkeur over een aparte private toegang
  • de nodige parkeerplaatsen 
  • afbraak is ten laste van het woningbouwproject

Oppervlakte: 7a95ca

Grondwaarde: 635.000 euro

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-