In Wedstrijd

Wedstrijd: Groepswoningbouwproject te Beveren – Leurshoek, oostelijk woonhof

Gemeente Beveren werkt samen met Vlabo om voor een gemengde bevolkingsgroep met bescheiden- en middeninkomens kwalitatieve en betaalbare koopwoningen en -appartementen te bouwen. Gemeente Beveren ambieert een vernieuwend en duurzaam groepswoningbouwproject op haar gronden in het binnengebied Leurshoek.

Het binnengebied Leurshoek is gelegen in een woonwijk op ongeveer 1,4 km van het centrale kerkplein van Beveren. Het studiebureau Palmbout ontwierp het inrichtings- en verkavelingsplan voor het volledige binnengebied. Het oostelijk woonhof is de Vlabo projectzone. De wegenis- en infrastructuurwerken in het hele binnengebied en de bebouwing van het westelijke woonhof worden gerealiseerd door Danneels Development nv.

Vlabo schrijft een wedstrijd uit voor bebouwing van de gemeentelijke bouwgronden, het oostelijk woonhof. Het betreft 18 koopwoningen op bescheiden gronden die door de gemeente aan 300 euro/m2 worden verkocht* én een meergezinswoning van maximaal 18 koopappartementen op grond die marktconform wordt verkocht voor een bedrag van 1.476.000 euro**.

Teams van aannemer en architect dienen een ontwerp met prijsberekening in voor het geheel van gemeentelijke gronden. Een jury beoordeelt de inzendingen en selecteert één project voor realisatie. De geselecteerde aannemer verkrijgt recht van opstal op de gronden en bouwt en verkoopt de woningen en appartementen. De gemeente verkoopt de grondeigendom aan de kopers van de woningen en appartementen.

Inzendingsdatum: dinsdag 20 september 2022

*Voor de woningen gelden verkoopsvoorwaarden volgens het gemeentelijk reglement bescheiden gronden oa inkomensbegrenzing en woonplicht.
**Voor de appartementen in de meergezinswoning gelden geen verkoopsvoorwaarden.

foto: hoek Anemonenstraat – Bremstraat
foto hoek Anemonenstraat Bremstraat

Inrichtingsplan03 VA Leurshoek VP N INRICHTINGSPLAN 2021 07 06

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-