Limburg

Ligging
De voormalige schoolsite bevindt zich op de hoek Bosschelweg – Molenstraat in het centrum van Kaulille op een boogscheut van kerk, winkels, gemeenschapscentrum De Kroon en de huidige kleuter- en lagere school en buitenschoolse kinderopvang. De schoolgebouwen staan rond de speelplaats geschikt. Het oudste gedeelte, het meest noordelijke gebouw, is opgenomen in de Inventaris van het Cultuurbezit in België.

Grondeigenaar
Gemeente Bocholt

Aannemer 
Vandekerkhof Bouwbedrijf, Bocholt

Architect
UAU Collectiv, Hasselt

Verkoop
Immosign+

Voorstelling
Er wordt gekozen om de oude jongensschool te herbestemmen en er 4 grondgebonden woningen in onder te brengen. Bijkomend worden er 5 woonentiteiten op het perceel ingeplant. Dit resulteert in een groepswoningbouwproject met in totaal 9 woningen zonder aan het groene karakter van de site te raken. 

Door het schakelen van de individuele woonentiteiten wordt de privacy van elk gezin en de verwevenheid tussen bebouwde en onbebouwde ruimte geoptimaliseerd. Iedere woning heeft zijn eigen privé-toegang om zo de individuele woonkwaliteit binnen het groepswoningbouwproject te verzekeren. De bestaande schoolmuur wordt behouden, maar op een aantal weloverwogen plaatsen doorprikt om zo de doorwaadbaarheid van de site te verhogen. parkeren is gezamenlijk georganiseerd om de omgeving zoveel mogelijk te ontlasten en de circulatie zo veilig mogelijk te laten verlopen. Over parkeerplaatsen wordt een luifel geplaatst zodat deze ook kan gebruikt worden voor buitenactiviteiten.

De toekomstige bewoners delen ook een 'gooi kamer' en een fietsenberging.  Dit project is een voorbeeld van deelwonen.  Alle bewoners genieten van de voordelen van een gedeelde buurt.  

 

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-