Antwerpen

Ligging

Niel ligt ten zuiden en in de onmiddellijke nabijheid van Antwerpen.
Het is een aantrekkelijke kleine gemeente met veel groen aan de noordelijke rechteroever van de Rupel.
Het project is gelegen langsheen de Pastoor Huyghestraat en het Pierre Toebenteplein en grenst aan de Rupeldijk.
De schoorsteen van de voormalige steenbakkerij wordt gerestaureerd.

Grondeigenaar
twee privé – grondeigenaars

Ontwerper
SAN-CMU architecten en architecte Sophie Segers, Bornem

Aannemer
DCA Woonprojecten

Voorstelling

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-