Antwerpen

Ligging
De gemeente Olen is gelegen in de provincie Antwerpen ten zuiden van het Albertkanaal en de snelweg E313 (Antwerpen-Hasselt-Luik). Olen heeft als buurgemeenten Geel, Westerlo, Herentals en Kasterlee. De gewestweg N152 (Herentals-Herselt) loopt in noord-zuidelijke richting dwars door de dorpskern. De gemeente heeft een rijke folkloristische geschiedenis en is vooral bekend van de legende over de potten van Keizer Karel. Olen telt 11.000 inwoners en is een aantrekkelijke woongemeente.

Grondeigenaar
Privé

Ontwerper
Rob Mols, Heverlee

Aannemer
GroupV2, Mechelen

Verkoop
Residentie Drieshof

Voorstelling
Door het inzetten van 4 verschillende basistypologieën, gestapelde woningen, rijwoningen, kangoeroewoningen,atelierwoningen en een commerciële ruimte speelt het ontwerp in op de uiteenlopende randvoorwaarden van de site.

De groene ruimte neemt het karakter van een woonerf aan.

Er ontstaan 2 parallelle groene doorsteken op het terrein, loodrecht op de voorliggende weg "Dorp" : één voetgangsweg die de achtertuinen van de tuinwoningen en kangoeroewoningen ontsluit voor fietsen en tuinberging, één brede voetgangersdoorgang van ca. 4 meter breed onder het hoekgebouw als verlengde van het woonerf.

Het overgrote deel van het terrein blijft autovrij. Parkeren gebeurt gegroepeerd in de nabijheid van de woningen in een bovengrondse parkeerhaven.

 

 

 

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-