Anvers

Ligging
Het bouwterrein is gelegen in Puurs, Ruisbroek (Klein-Brabant) langsheen de St.-Katharinastraat.

Grondeigenaar
Vlabo-Invest nv

Ontwerper
B5 Architecten, Sint-Denijs-Westrem 

Aannemer
Weckx-Van Pellicom, Bornem

 

Voorstelling
Eigenzinnige invulling van het perceel waarbij er een zeer bescheiden en respectvolle aansluiting wordt gezocht met de bestaande woning aan de rechterzijde (en men niet is gegaan voor het maximaal te realiseren volume). Aan de linker zijde ontstaat er geen smal steegje daar het gebouw zich achteraan terugtrekt op eigen terrein. De goede invulling en organisatie van de achterliggende tuin, samen met de toegang van de appartementen en de fietsenberging, maken van de gemeenschappelijke groenzone een kwaliteitsvolle buitenruimte die door alle bewoners van het gebouw gebruikt zal worden. De zone tussen de gevel van het gebouw en het voetpad wordt groen ingevuld en daardoor betrokken bij de terrassen van de twee gelijkvloerse appartementen.

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-