Anvers

Ligging
Puurs gelegen in Klein-Brabant telt ruim 16.000 inwoners. Door zijn ligging langs de N16, zeer gegeerd door bedrijven.  De projectsite bevindt zich in de Verbelenstraat vlakbij de oude spoorlijn. 

Grondeigenaar
Privé-grondeigenaar

Ontwerper
OSQB Tanguy Oosterlynck

Aannemer
Weckx - Van Pellicom, Bornem

Voorstelling 
In een mooi appartementsblok van 3 niveaus worden 6 wooneenheden ondergebracht.  In de buitengevels vallen de grote raamopeningen op. Alle woonkamers geven uit op een privé-tuintje of een inpandig terras.

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-