Ligging
Aan de Markt- en Gasthuisstraat in het centrum van Opwijk staat nu het woonproject De Kloostertuin op de plaats waar ooit een klooster heeft gestaan.

Grondeigenaar
Gemeente Opwijk en privé-eigenaars

Ontwerper
Modulo Architects

Aannemer
Vanhout nv, Geel

Verkoopsinfo
Optima Immo

Voorstelling
Aan de Gasthuisstraat is een appartementscomplex gebouwd met 2 winkels en 27 appartementen, waaronder een ondergrondse parking. Dit gebouw is geen massief blok maar een hoekgebouw dat de bestaande bomen aan de Gasthuisstraat bewaart, met variatie in de opbouw van de gevels, knikken in de volumes en met een bovenbouw op het dak die het geheel een speels uitzicht geeft. Het binnengebied boven op de ondergrondse parking is afgebouwd door 8 aaneengeschakelde woningen die zich tevens naar het achterliggend park richten.

Het terrein achter dit complex wordt een woonpark met wandelwegen en pleintjes. In het park zijn vijf urban-villa's die elk vier appartementen bevatten behoedzaam ingeplant. Hierop aansluitend worden nog 13 ééngezinswoningen met tuin gebouwd.
De bestaande waardevolle bomen worden waar mogelijk behouden en de Asbeek, ooit de levensader van het dorp, is uit haar ondergronds bestaan gewekt en krijgt haar oorspronkelijke loop terug doorheen het woonpark. 
In de nieuwe wijk is doorgaand autoverkeer onmogelijk omdat vanuit de Gasthuisstraat en vanuit de Ringlaan enkel benaderingswegen worden aangelegd die niet met elkaar in verbinding staan zodat ze alleen voor plaatselijk verkeer bruikbaar zijn. Naast de ondergrondse parking zijn parkeerplaatsen en carports bij de woningen over het terrein verspreid zodat de woningen integraal leefplaatsen zijn voor de bewoners.
Zowel stedenbouwkundig als architecturaal zal het Opwijk van de XXI eeuw niet moeten onderdoen voor de historisch gegroeide gemeente. Met niet alleen bijzondere materiële kwaliteiten maar ook op sociaal-cultureel gebied: hoge woonkwaliteit, verantwoorde en mooie vormgeving, geen oppervlakkige luxe maar sobere en sterke kwaliteit die ook de bezoekers van de gemeente zal aanspreken.

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-