In Wedstrijd

Ligging
Peer is een stad in het noorden van de provincie Limburg en telt ruim 16.000 inwoners.

De stad Peer telt 7 dorpen: Peer centrum, Grote-BrogelKleine-BrogelWijchmaal, Erpekom, Linde en Wauberg.

Vlabo-projectzone
De Vlabo projectzone situeert zich in de dorpskern van deelgemeente Linde aan het Driekoningenplein, meer bepaald tussen het nieuwe Driekoningenplein en de nieuwe Pastorijtuin, in de onmiddellijke omgeving van de kerk en het ontmoetingscentrum.
De projectzone is opgenomen in een RUP en er werd door studiebureau Blauwdruk Stedenbouw een Projectdefinitie opgesteld.

De grond wordt verkaveld en bouwrijp gemaakt door Stad Peer. Stad Peer realiseert alle infrastructuurwerken.

Grondeigenaar
Stad Peer en kerkfabriek Linde

Oppervlakte
De Vlabo projectzone is kadastraal gekend 1ste Afdeling Sectie E met perceelsnummers 471N/deel en deels openbaar domein, en is weergegeven op het opmetingsplan van landmeter-expert Jef Scheelen dd 15.12.2017.
De totale oppervlakte van de projectzone is 621m² en is verkaveld in één perceel voor bebouwing (lot 1 = 433 m2) en 15 percelen voor parkeren (lot 2 en 9 = 188m2).

Grondprijs
De grondvergoeding voor de Vlabo projectzone met bestemming handelspand bedraagt 350 euro/m2. De grondvergoeding voor de Vlabo projectzone met bestemming parkeren bedraagt 225 euro/m2.

De totale grondvergoeding voor het gebouw met handelspand en appartementen en de bijhorende parkings bedraagt 193.850 euro (zijnde [433m² x 350 euro/m2 ] + [188m² x 225 euro/m²]). De totale grondvergoeding is vrij te verdelen over de verschillende entiteiten.

Bouwprogramma

De stedenbouwkundige voorschriften en voorwaarden voor het betrokken gebied zijn de volgende:

 • Het bouwprogramma voor de Vlabo projectzone staat beschreven in de Projectdefinitie (studiebureau Blauwdruk Stedenbouw januari 2018).
 • De projectvoorstellen (ontwerp en prijsberekening) moeten voldoen aan de bepalingen van het RUP Lindedorp én alle uitgangspunten voor de beeldkwaliteit en maatvoering zoals opgenomen in de Projectdefinitie januari 2018 (Blauwdruk Stedenbouw).
 • De Projectdefinitie vormt het toetsingskader voor de beoordeling van de projecten door de jury.
 • De vijf appartementen moeten voldoen aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor sociale verhuring (normen VMSW).
 • De afbraak- en infrastructuurwerken om de Vlabo projectzone bouwrijp te maken gebeurt door en ten laste van Stad Peer. De infrastructuurwerken omvatten: riolering, wegenis, nutsleidingen, openbare verlichting en aanleg publieke omgeving.

  Studiebureau Blauwdruk Stedenbouw, ontwerper van de Projectdefinitie, geeft een toelichting over de Projectdefinitie ‘handelspand met appartementen’ op dinsdag 13 februari om 14.30u in ’t Poorthuis, Zuidervest 2a te Peer.

  Voorafgaand, om 13.30u, is er een toelichting over de Projectdefinitie ‘vijf grondgebonden woningen’.
 • De afbraak- en infrastructuurwerken om de Vlabo projectzone bouwrijp te maken gebeurt door en ten laste van Stad Peer. De infrastructuurwerken omvatten: riolering, wegenis, nutsleidingen, openbare verlichting en aanleg publieke omgeving.
 • Gezien de omvang van de plannen en rapporten mbt de wegenis, kunnen deze documenten per mail opgevraagd worden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kopersvoorwaarden

De appartementen en bijhorende parkeerplaatsen moeten te koop aangeboden worden aan een sociale huisvestingsmaatschappij.
Voor het handelspand zijn er geen verkoopsvoorwaarden.

Werkmethode
Teams van aannemer en architect dienen een ontwerp met prijsberekening in conform het wedstrijddossier voor de Vlabo projectzone. Een jury van deskundigen beoordeelt de inzendingen en selecteert één project voor realisatie. De geselecteerde aannemer verkrijgt recht van opstal op de gronden en bouwt en verkoopt de grondgebonden woningen, waarvan één aan de Kerkfabriek Linde. De grondeigenaren, Stad Peer en Kerkfabriek Linde, verkopen de bijhorende grond aan de klanten van de aannemer waardoor het recht van opstal van rechtswege eindigt.

Een tweede wedstrijddossier voor de naastliggende Vlabo projectzone ‘Peer, vijf grondgebonden woningen Lindedorp’ loopt parallel met het wedstrijddossier ‘Peer, handelspand met appartementen Lindedorp’. Teams van aannemer en architect kunnen een inzending (ontwerp met prijsberekening) doen voor één of beide projectzones.

U kan het wedstrijddossier downloaden van onze site.  Heeft u nog geen login aangevraagd, geef gerust een seintje, dan brengen wij dit in orde.
http://www.vlaanderenbouwt.be/nl/login

Einddatum inzendingen

donderdag 26 april 2018

 

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-