In Wedstrijd

Ligging
Peer is een stad in het noorden van de provincie Limburg en telt ruim 16.000 inwoners.

De stad Peer telt 7 dorpen: Peer centrum, Grote-Brogel, Kleine-Brogel, Wijchmaal, Erpekom, Linde en Wauberg.

Vlabo-projectzone
De Vlabo projectzone situeert zich in de dorpskern van deelgemeente Linde in de omgeving van het Driekoningenplein, meer bepaald op de hoek van Lindedorp met de Grotstraat, tegenover de kerk en het ontmoetingscentrum.

De projectzone is opgenomen in een RUP en er werd door studiebureau Blauwdruk Stedenbouw een Projectdefinitie opgesteld.
De grond wordt verkaveld en bouwrijp gemaakt door Stad Peer. Stad Peer realiseert alle infrastructuurwerken.

Grondeigenaar
Stad Peer en kerkfabriek Linde

Oppervlakte
De Vlabo projectzone is kadastraal gekend 1ste Afdeling Sectie E met perceelsnummers 471N/deel, 472M/deel en 472N/deel en is weergegeven op het opmetingsplan van landmeter-expert Jef Scheelen dd 15.12.2017.
De totale oppervlakte van de projectzone is 930m2 en is verkaveld in vijf loten (lot nummer 3 t/m 7) voor vijf grondgebonden woningen.

Grondprijs
De grondvergoeding voor de Vlabo projectzone bedraagt 225 euro/m2.
Loten 3 tot en met 7 meten 186m2 en kosten 41.850 euro.

De Kerkfabriek Linde is kandidaat-koper voor één grondgebonden woning.

Bouwprogramma

  • De Vlabo projectzone voor vijf grondgebonden koopwoningen valt onder het RUP Lindedorp (Technum 2010), meer bepaald onder artikel 03 ‘Zone voor gemengde bestemmingen – Driekoningenplein’.
  • Het bouwprogramma voor de Vlabo projectzone staat beschreven in de Projectdefinitie (studiebureau Blauwdruk Stedenbouw januari 2018).
  • De projectvoorstellen (ontwerp en prijsberekening) moeten voldoen aan de bepalingen van het RUP Lindedorp én alle uitgangspunten voor de beeldkwaliteit, maatvoering, materialiteit en energieprestaties zoals opgenomen in de Projectdefinitie januari 2018 (Blauwdruk Stedenbouw).

    Studiebureau Blauwdruk Stedenbouw, ontwerper van de Projectdefinitie, geeft een toelichting over de Projectdefinitie ‘vijf grondgebonden woningen’ op dinsdag 13 februari om 13.30u in ’t Poorthuis, Zuidervest 2a te Peer.
    Aansluitend, om 14.30u, is er een toelichting over de Projectdefinitie ‘handelspand met appartementen’.

De Projectdefinitie vormt het toetsingskader voor de beoordeling van de projecten door de jury.

  • De afbraak- en infrastructuurwerken om de Vlabo projectzone bouwrijp te maken gebeurt door en ten laste van Stad Peer. De infrastructuurwerken omvatten: riolering, wegenis, nutsleidingen, openbare verlichting en aanleg publieke omgeving.
  • Gezien de omvang van de plannen en rapporten mbt de wegenis, kunnen deze documenten per mail opgevraagd worden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kopersvoorwaarden

enkel voor meerderjarige natuurlijke personen
slechts één woning kopen

Werkmethode
Teams van aannemer en architect dienen een ontwerp met prijsberekening in conform het wedstrijddossier voor de Vlabo projectzone. Een jury van deskundigen beoordeelt de inzendingen en selecteert één project voor realisatie. De geselecteerde aannemer verkrijgt recht van opstal op de gronden en bouwt en verkoopt de grondgebonden woningen, waarvan één aan de Kerkfabriek Linde. De grondeigenaren, Stad Peer en Kerkfabriek Linde, verkopen de bijhorende grond aan de klanten van de aannemer waardoor het recht van opstal van rechtswege eindigt.

Een tweede wedstrijddossier voor de naastliggende Vlabo projectzone ‘Peer, handelspand met koopappartementen Lindedorp’ loopt parallel met het wedstrijddossier ‘Peer, vijf grondgebonden woningen’. Teams van aannemer en architect kunnen een inzending (ontwerp met prijsberekening) doen voor één of beide projectzones.

U kan het wedstrijddossier downloaden van onze site.  Heeft u nog geen login aangevraagd, geef gerust een seintje, dan brengen wij dit in orde.
http://www.vlaanderenbouwt.be/nl/login

Einddatum inzendingen

donderdag 26 april 2018Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-