Ligging
Niel is een gemeente begrensd door de charmante Rupel en telt 9.226 inwoners. 
Vandaag de dag is Niel een aangename, groene gemeente met een levendig verenigingsleven. Bovendien heeft Niel tal van mobiliteitstroeven (de A12 en E19, de spoorlijn Antwerpen-Boom-Puurs).

Grondeigenaar
Privé-grondeigenaar 

Ontwerper
Architectenburo Jef Van Oevelen, Ekeren 

Aannemer
Vanhout nv, Geel

Info Verkoop
Berno

Voorstelling
Het project Niel is stedenbouwkundig een voorbeeld van vanzelfsprekende logica. Het bouwt de bestaande straat verder af en creëert een pleintje zodat alle woningen van een goede oriëntatie kunnen genieten. Van de 19 wooneenheden zijn er 12 met 3 slaapkamers, 6 met 2 slaapkamers en 1 met 1 slaapkamer. Ondanks de concentratie wordt de privacy gegarandeerd.
Op vraag van de koper kan het appartement omgevormd worden tot de passiefstandaard.

 

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-