In Wedstrijd

IMG 1164

 

Ligging
De projectzone is gesitueerd in Melsele, deelgemeente van Beveren in de provincie Oost-Vlaanderen. De gewestweg N70 ligt op ca 350m afstand, deze wordt goed bediend door buslijnen. Het centrum van Beveren ligt op ca 3 km afstand, de steden Sint-Niklaas op ca 18 km en Antwerpen op ca 14 km.

Vlabo-projeczone
De Vlabo projectzone is gelegen op de hoek van de Vogelkerslaan en de Ponjaardwegel en sluit aan bij Verkaveling Perzikenlaan. In vogelvlucht is de afstand tot het centrum van Melsele slechts 800m. Zowel het centrum, de plaatselijke school als de tramterminus van De Lijn zijn op enkele minuten per fiets bereikbaar via een netwerk van autovrije paden. De projectzone maakt deel uit van een nieuwe verkaveling van 47 woongelegenheden maar is groen gelegen aan de rand van het parkgebied van de Molenbeekvallei. Er bevindt zich een niet-geklasseerde waterloop op de westelijke en noordelijke grens van de projectzone.

Grondeigenaar
Gemeente Beveren

Oppervlakte
De Vlabo projectzone heeft een oppervlakte van 2.205,85 m2, kadastraal is het gekend onder sectie E (9de afdeling) met perceelnummer 15/D deel.

Grondprijs
De grondprijs bedraagt 515 euro/m2. De totale grondprijs voor de Vlabo projectzone met een oppervlakte van 2.205,85 m2 bedraagt 1.136.012,75 euro. Het totaalbedrag kan vrij verdeeld worden over de 13 appartementen.

Bouwprogramma
De verordenende stedenbouwkundige voorschriften en bijhorende toelichtingsnota voor de projectzone voor een urban villa zijn opgenomen in het Gemeentelijk RUP ‘Wijziging BPA Haegemolen’ onder artikel 3 ‘zone voor meergezinswoning’. Er zijn maximaal 13 appartementen in één gebouw (urban villa) van maximaal 4 bouwlagen toegelaten.
- de appartementen hebben minstens 2 slaapkamers en zijn minstens van 2 verschillende types

- alle appartementen beschikken over een privatieve buitenruimte van minimum 10% van de netto bewoonbare oppervlakte van het appartement

- de wetgeving op toegankelijkheid is van toepassing. Het is verplicht een Bijna EnergieNeutraal-gebouw te realiseren. Het nieuwbouwproject moet tevens anticiperen op de implementatie van het Klimaatplan Waasland, dat 20% CO2-reductie voorziet tegen 2020.

Het parkeren wordt (half)ondergronds of bovengronds georganiseerd. Parkeernorm: per wooneenheid minimum 1,2 parkeerplaats, maximum 2 parkeerplaatsen. Per wooneenheid moet 1 fietsstalplaats worden voorzien, én bijkomend minimum 1 fietsstalplaats per slaapkamer.

Werkmethode
Teams van aannemer en architect dienen een ontwerp met prijsberekening in conform het wedstrijddossier voor de Vlabo projectzone. Een jury van deskundigen beoordeelt de inzendingen en selecteert één project voor realisatie. De geselecteerde aannemer verkrijgt recht van opstal op de gronden en bouwt en verkoopt de appartementen. De grondeigenaar, gemeente Beveren, verkoopt de bijhorende grond aan de klanten van de aannemer waardoor het recht van opstal van rechtswege eindigt.

Einddatum inzendingen
dinsdag 21 november 2017

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-