In Wedstrijd

20161007 111101

 

 

Ligging 
Landen ligt langs de taalgrens tussen Vlaanderen en Wallonië, in de provincie Vlaams-Brabant, grenzend aan de provincies Limburg, Luik en Waals-Brabant. Landen telt een 15.700-tal inwoners en bestaat uit 14 deelgemeenten: Landen, Rumsdorp, Attenhoven, Neerlanden, Neerwinden, Overwinden, Laar, Wange, Eliksem, Ezemaal, Waasmont, Walsbets, Wezeren en Walshoutem. Neerwinden ligt ten noordwesten van Landen.

Vlaboprojectzone
De projectzone grenst aan de Spikboomstraat en de Braakkouterstraat in Neerwinden.  Op de projectzone staan nog enkele woningen en garageboxen.
Afbraak van deze opstal is ten laste van het bouwproject.

Grondeigenaar
privé-grondeigenaars

Oppervlakte
De projectzone heeft een oppervlakte van 84a en 82 ca waarvan circa 2.257 m2 gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Grondprijs
De grondprijs voor de projectzone is 450.000 euro.

Bouwprogramma
De projectzone is deels gelegen in woongebied met landelijk karakter, deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (volgens het gewestplan Tienen-Landen KB 24 maart 1978). Dit laatste deel mag bijgevolg niet bebouwd worden.
Er is geen BPA, RUP of verkaveling van toepassing.

Bouwprogramma voor de projectzone:

  • een groepswoningbouwproject van maximum 15 grondgebonden woningen/meergezinswoningen.
  • de woningen/meergezinswoningen hebben een open karakter met aandacht voor de landelijke omgeving.
  • de maximaal toegelaten bouwhoogte is twee bouwlagen en een daksituatie of twee bouwlagen en een teruggetrokken dakvolume (geen woonfunctie in het dakvolume).
  • de voorgestelde woonentiteiten bieden kwaliteitsvolle leef- en slaapruimten en een privatieve buitenruimte
  • er wordt 1 parkeerplaats per woonentiteit op de projectzone voorzien
  • er wordt op de projectzone een verbinding voor zacht verkeer tussen de Braakkouterstraat en de Spikboomstraat voorzien. De verbindingsweg voor zacht verkeer en eventueel een toegangsweg/ontsluitingsweg voor auto’s zijn ten laste van het nieuwbouwproject; na realisatie worden deze gratis overgedragen naar het openbaar domein/de Stad Landen.
  • de inrichting van de projectzone zal naadloos aansluiten op het bestaande openbaar domein.

Werkmethode
Teams van aannemer en architect dienen een ontwerp met prijsberekening in conform het wedstrijddossier voor de projectzone. Een jury van deskundigen beoordeelt de inzendingen en selecteert één project voor realisatie. De geselecteerde aannemer verkrijgt recht van opstal op de gronden en bouwt en verkoopt de woningen. De grondeigenaarsverkopen de bijhorende grond aan de klanten van de aannemer waardoor het recht van opstal van rechtswege eindigt.

Einddatum inzendingen
dinsdag 17 oktober 2017

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-